OD POMYSŁU AŻ PO DRUK

JAK APLA PRZYGOTOWUJE PUBLIKACJE

SPOTKANIE

Zaplanowanie publikacji, terminarz prac, sposoby kontaktu i przekazywania materiałów. Umowa wydawnicza.

OPRACOWANIE

Przygotowanie i obróbka materiałów. Napisanie uzupełniających tekstów i wykonanie dodatkowych zdjęć.

REDAKCJAKOREKTA

Redakcja nadesłanych tekstów, korekta. Uzgodnienia redaktorskie z autorami i zleceniodawcami.

SKŁAD i ŁAMANIE

Komputerowe przygotowanie materiału drukarskiego. Skład i łamanie publikacji. Uzgodnienia końcowe.

DRUK i WYSYŁKA

Druk publikacji w jednej z najlepszych drukarni. Dostawa zamówionych materiałów kurierem do klienta.