Project Description

Żywot Tadeusza Kościuszki, Naywyższego Naczelnika Siły Zbroynej Narodowey w jednej księdze wierszem przez Małgorzatę Dalmatę-Konwicką spisany.

Kto dziś tak umie kochać swój kraj“ — przemówienie z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.