Project Description

Przedstawienie stu lat funkcjonowania szkoły w Batorzu przez pryzmat zebrań Rady Pedagogicznej, protokołów z jej posiedzeń, zdjęć z ważnych uroczystości i imprez szkolnych.