Project Description

Książka o miejscowości Huta Józefów zredagowana przez Mieczysława Machulaka.

Wyjątkowość tego obrazu na tle monografii różnych miejscowości tkwi w silnym powiązaniu tej historii z rodziną Autora – i w ogóle z ludźmi, występującymi pod konkretnymi nazwiskami. Mamy więc barwny opis rodzinnej Wigilii sprzed kilkudziesięciu lat, ale i smutne wspomnienie mieszkańców straconych w wyniku wojennej zawieruchy, między innymi na Wołyniu.
Historia Huty Józefów zawarta w tej książce oparta jest na solidnych źródłach, opatrzona archiwalnymi zdjęciami, a całość uzupełnia tekst kroniki szkolnej, transkrybowanej wiernie z rękopisu. Wiele polskich siół to sprawy „długie i mozolne”, ale niewiele – jak Huta Józefów – doczekało takiej książki jak ta, którą oddajemy w Państwa ręce.