Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Wydawniczo-Fotograficzna APLA Andrzej Skibicki, 38–471 Wojaszówka, Wojkówka 86, NIP: 6841285062, tel. 502677837

1. Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe: imię, nazwisko, adres, nr tel., adres e‑mail, a w przypadku firm: nazwę firmy, adres, NIP, nr tel. adres e‑mail oraz dane osoby kontaktowej. Dane przetwarzamy ponieważ są one niezbędne do świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Odbiorcy danych osobowych

Niezbędne dane osobowe przekazywane są jedynie firmie księgowej.  Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy.

W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

4. Prawa osoby której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email biuro@pracownia-apla.pl

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO a od 25 mają 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.