Project Description

W ejszyskiej stronie” to kolejna praca Mieczysława Machulaka
opisująca wciąż mało u nas znaną Wileńszczyznę. Po krainach
przedstawionych w książkach „W stronę Solecznik”, „W Dziewieniszkach
i dalej” oraz „W dolinie Mereczanki” autor przenosi nas
w nieodkryte okolice Ejszyszek. Obszernie przedstawia historię,
położenie i walory turystyczne tej krainy. Książka jest zbiorem
rzetelnych i cennych – zarówno dla turysty, jak i historyka czy
etnografa – informacji o regionie, jego zabytkach i mieszkańcach.
Na tej ziemi liczna jest społeczność narodowości polskiej
(w samym miasteczku stanowi ona ponad 80 procent ludności),
jej też autor poświęca dużą część swojej książki.
Ejszyszki to najbardziej polskie z polskich miast na terenach
położnych na wschód od „kierzońskiej” granicy obecnej Rzeczypospolitej
– tak o tym miejscu pisze sam Machulak. Jest to bodaj
pierwsza tak wnikliwa i rozbudowana praca o tym terenie.