Project Description

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która ma pokazać, jak piękna i nie do końca poznana jest lasowiacka ziemia. Zapraszamy w każdy jej zakątek, chcemy, abyście tak jak i my zauroczyli się nią. Album ma na celu przybliżenie krajoznawczych, przyrodniczych, kulturowych i historycznych aspektów 7 gmin wchodzących w skład obu stowarzyszeń.

W centrum opisywanego obszaru leży Kolbuszowa. Od wieków była i jest prężnym ośrodkiem administracyjnym (stolica powiatu), kulturalnym, oświatowym
i turystycznym. Rozwija się, dając swoim mieszkańcom szansę na dobre życie. Jest też centrum pradawnej Puszczy Sandomierskiej, w której żyli nasi pradziadowie – Lasowiacy.