Project Description

Nad Solczą i Wisińczą to kolejne i końcowe wydanie o charakterze monografii historycznej, na kartach którego opisane są dzieje miejscowości wchodzących w skład rejonu solecznickiego. To już piąta książka, po publikacjach W stronę Solecznik, (2002, 2005 i 2007), W Dziewieniszkach i dalej (2008), W dolinie Mereczanki (2014), i W ejszyskiej stronie (2017), przygotowana staraniem wiernego Przyjaciela i Sympatyka Ziemi Solecznickiej, historyka i krajoznawcy Mieczysława Machulaka.
Publikacja ta jest cenną próbą ocalenia dla przyszłych pokoleń historii naszych przodków, dziejów ziem, terenów, którymi dzisiaj gospodarujemy. Opierając się na źródłach archiwalnych, autor kreśli w niej bogatą panoramę życia miejscowości na przestrzeni kilku wieków. Z pewnością publikacja przyczyni się do upowszechnienia wiedzy, budowania tożsamości lokalnej i postaw obywatelskich. Ponadto będzie stanowić doskonałe narzędzie promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego rejonu solecznickiego. Będzie to również źródło wiedzy o lokalnej historii, ludziach, wydarzeniach, zabytkach czy obiektach przyrody.
Publikacja spełnia wymogi opracowania naukowego, będąc jednocześnie dla czytelnika sentymentalną podróżą w głąb czasów, możliwością poznania losów przodków i ich dokonań w miejscowościach, malowniczo położonych nad Solczą i Wisińczą.

Zdzisław Palewicz