Wojkówka 86, 38-471 Wojaszówka | tel. +48 502 677 837

Historia wsi i parafii Łączki Jagiellońskie

Historia wsi i parafii Łączki Jagiellońskie 2017-01-31T16:40:43+00:00

Opis projektu

Łączki Jagiellońskie położone są na styku Kotliny Krośnieńskiej i Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Wieś znajduje się w granicach Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego obszar ponad 35 tys. ha. Utworzono go w celu ochrony i dokumentowania cennych zasobów przyrodniczych, będących pozostałościami dawnej Puszczy Karpackiej. Szczególną wartość mają ekosystemy leśne, w wysokim stopniu naturalne, z dominacją jodły, buka, sosny, licznymi okazami dębu szypułkowego, modrzewia i grabu. W paśmie zalesionych wzgórz występują, ukształtowane przez warunki naturalne skały piaskowca, tworzące różne, niekiedy pobudzające wyobraźnię formy i kształty. Poniżej wsi rozciąga się malownicza dolina Wisłoka z barwnymi łąkami i polami uprawnymi. Administracyjnie Łączki należą do gminy Wojaszówka w powiecie krośnieńskim województwa podkarpackiego.

Szczegóły projektu

Rodzaj publikacji:

Autor:

Artur Bata, Andrzej Skibicki

Format:

A5, 80 str.

ISBN:

978–83-62967–07-0